ÖNEMLİ BİLGİLER

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucan dışkılarından elde edile, Organik Solucan Gübresi sebze meyve ve bitkinin verimi, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, doğal büyüme hormonları, amino asitler, enzimler, toprak kaynaklı patojen (hastalık yapan) mikroorganizmalara karşı etkili 4-0’tan fazla antimikrobiyal etki gösteren madde bulunur.

Bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlayan makro, mikro,iz elementlerden oluşan bitki besinlerini içerir. Topraktaki alınamayan bitki besin elementlerini alınabilir forma dönüştürür. Ürün miktarında artış sağlar.

Solucan Gübresi’nin uygulamaları ile önemli bitki hastalık etmeni fungus (mantar) ve bakterilerin oluşturduğu bakteriyal ve fungal hastalıklara karşı önleyici etki göstererek bitkiyi hastalıklara karşı korur.

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirir ve bu sıvı; bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Bitki hücre duvarlarının kalınlaşmasını sağlayarak, emici tip ağız yapısına sahip böceklerin (meyve sinekleri, aphids vs.) bitki dokusunu delerek bitki özünü içmesini engelleyerek zararlarına karşı bitkiyi korur.

Kompostlaşmış biyotik etmenlerin Solucan Gübresinde bulunması sebebiyle bitkinin büyümesine etken olan proteinli (azotlu) bileşikler içerir.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde; toprağıganik maddece zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, Organik Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

 • Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
 • Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.
 • Bitkide direnç, hız, büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
 • Verim artışı sağlar.
 • Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
 • Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.
 • Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerinitadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Su stresini minimuma indirir.
 • Toprağın pH`ını düzenler. Bitki tarafından normal koşullar altında kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alimin, kolaylaştırır.
 • Yabancı ot tohumu içermez.
 • Gerçek lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
 • Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
 • Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazanmasını sağlar. Toprağın tekstürünü düzenler.
 • %100 organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez. İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.
 • Yakma özelliği yoktur. Direk kök ile veya tohum ile temas ettirilebilir.
 • Bitkilerde don etkisini azaltır. Yaprak uygulamalarında fotosentezi hızlandırır.
 • SOFT %100 Organik Solucan Gübresi nin kullanıldığı alanlarda bitkilerin sağlıklı gelişmesi sağlanır. Çiçek ve meyve oluşumunu destekler.
 • Bitkide fotosentezi hızlandırarak yeşil aksam kalitesini sağlar.
 • Meyve verimini ve kalitesini arttırır.
KRİTERLER KİMYASAL GÜBRELER SOLUCAN GÜBRESİ
Enzim  besleyici içerik Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir)  veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir. Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK yönünden bir bitkiye gerekebilecek kadar  içeriğe sahiptir.
 İkincil besleyici içerik İçermemektedir Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir.
 Üçüncül besleyici içerik İçermemektedir Bitki için yeterli miktarlarda Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn), Demir (Fe), Bakır (Cu), Molybdenum (Mo) ve Klor (Cl) içerir.
Phanı Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır. Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalinityi kontrolünü sağlar.
EC doğrulaması Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme asimilasyona yol açar Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır.
Organik karbon İçermemektedir Çok yüksek miktardaganik karbon ve humus içererek toprak karakteristiğini arttırır.
Su tutma kapasitesi Toprağın su tutma kapasitesini azaltır. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
Toprak dokusu Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar. Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir.
Yararlı  bakteri ve fungler Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı gerektirir. Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir.  
Bitki için büyüme hormonu İçermemektedir Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur.
Ürün Ürünlerde koku ve lezzet bulunmaz Ürünler % 100 Organik olarak yetiştirilir.
Kriter Hayvan Gübresi Solucan Gübresi
Özellikler * Katı ve sıvı hayvan dışkısıdır. * Bitkilerin ihtiyacı olan makro ve mikro elementleri, potansiyel olarak içerir. * Bol miktarda ot tohumu, bitkiyi hasta edecek mikroganizmalar içerir. * Solucanlarınganik atıkları veya hayvan dışkılarını işlemesi sonucutaya çıkan üründür. * Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeler içerir. * Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır. * Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir. * Solucan gübresinde toprağın verimliliğini yaratan eşsiz, yararlı mikroganizmalar yaşar. * Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır. * Zararlı mikroganizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez.
Kullanım Organik gübre olarak doğrudan veya çürütülerek kullanılır. Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerindeganik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.
Uygulama * İçinde bulunabilecek ve toprağa zarar verebilecek ot tohumları, parazit yumurtaları, mikroganizmalar, ağır metaller, hasta hayvanları tedavide kullanılan ilaç kalıntıları mutlaka kontrol ettirilmelidir. * Taze dışkı kesinlikle kullanılamaz, bekletilerek yanması sağlanmalıdır. * Her yıl toprağa 3-4 ton/da uygulanmalıdır. * Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur. * Diğerganik gübrelereanla oldukça az miktarda uygulanır. * Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder. * Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır. * Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır. * Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez.
Toprak ve çevre * Faydalı mikro florların faaliyetlerini aktifleştirir. * İçindekiganik maddelerle toprağı zenginleştirir, humusanının artmasına katkıda bulunur ve verimi artırır. * Toprağa çok miktarda ot tohumları, hastalık yapıcı mikroganizmalar, parazit yumurtaları ve ağır metaller karışmasına neden olur. * Besleyici maddelerin bir kısmı, yağmur veya sulama suyuna karışarak akıp gitmekte ve çevreyi kirletmektedir. * Topraktaki mikroganizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur; topraktaki mikro elementleri, humatı, faydalı mikroganizmaları stabilize eder. * Fiziko-kimyasal özelliğini ve su-hava dengesini iyileştirir; toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme gücünü ve gözenekliliğini artırır. * Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır. *Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır. * İçindekiganik maddelerin ayrışması esnasındataya çıkan karbon dioksit, bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir karbon dioksit kaynağı oluşturur. * Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir. * Doğal solucan miktarını artırır. * Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır. * Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileritadan kaldırır.
Bitki * Bitkiyi besleyici maddeler sağlar, büyüme ve gelişimini hızlandırır. * Toprağa karışan gübrenin içten yanması sonucu bitkinin köklerini yakarak ölümüne neden olur. * Bitkilerin çeşitli hastalıklara yakalanma derecesini artırır. * Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar. * Hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır. * Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir. * Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar. * Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapanganizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir. * Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyon) gerek yoktur.
Ürün * Verimi % 20-30 artırır. * İnsan sağlığı açısından zararlı nitrat ve diğer zararlı maddeleri azaltır. * Bitkilerin topraktan aldığı çeşitli hastalıkların üründe de oluşması mümkündür. * Raf ömrü solucan gübresiyle üretilen ürüne göre daha kısadır. * Verimi 2-3 kat artırır. * Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erkenleştirir. * İçindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle ürünlerden birkaç kat daha düşüktür. * Raf ömründe belirgin bir artış sağlar. * İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan, vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını artırır. * İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürün oluşmasını sağlar. * Ürünü doğal tat, renk , aroma ve kalitesine kavuşturur.
 • Sebzelerinizi dikerken 1 avuç (yaklaşık 50-60gr.) kadar, Meyve ağaçlarınızı dikerken, Pide çukuruna yaklaşık 1,5 kg. direk kök ile temas ettirerek uygulanır. Toprakla kapatıp ardından sulanır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli birtamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
 • Yetişkin meyve ağaçlarınızda; Gölge İz Düşümü (taç iz düşümü) hizası 15-20 cm derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura çap ölçüsü kadar ( Gölge çapı 2 metre ise 2 kg. ) gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli birtamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
 • Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20 cm mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine toprak görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır. Yana ayrılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılarak uygulanır. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli birtamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
 • Tohumdan Fide Yetiştiriciliğinde; viyollere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar Solucan Gübresi katılarak direk tohum uygulaması yapılır. Hızlı kök gelişimi sağlanır.
 • Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur. Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine örtülerek sulanır.

SOFT %100 Organik Solucan Gübresi kök gelişimini ciddianda desteklediği için, özellikle dikim esnasında kullanılması verimi ve kök sağlığını destekleyecektir.

SOFT %100 Organik Solucan Gübresi kullanımı sonrasında mikroorganizma faaliyetinin artması için, ilk kullanımdan sonra, 15 gün süreyle, kimyevi gübre kullanılmaması önerilir.

%100 Organik Granül Solucan Gübresi Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Bir çiftçinin arazisine çıkıp da ekim yapacağı zaman kafasını kurcalayan temel bir sorun vardır; acaba ürünüme ne zarar verebilir? Modern insan bitkilerini pestisit, herbisit ve insektisitlere karşı korumak için doğal yöntemlere alternatif olan çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler sadece bitkiler ve onlarla beslenen insanlar için değil aynı zamanda yer altı su kaynakları için de zararlıdırlar.

Böcekleri ve hastalıkları engelleyen, doğanın doğal olan gübrelerinden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre nodülleri, milyonlarca yıldır solucanlar tarafından kompost süreci içerisinde üretilirler. Burada solucan gübresini sadece bahçenizdeki bitkileri sağlıklı yetiştirmek için değil aynı zamanda onları zararlılardan nasıl koruyacağınıza dair de bilgiler bulacaksınız.
Solucan gübresi bir çok nedenle farklı amaçlarla kullanılabilir. En baştaganik gübre olarak kullanılır. Birçok çiftçi solucan gübresinin sadece toprağın pH derecesini düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda nem tutmaanını da arttırdığını bilir. Benzeri diğer gübrelerin aksine solucan gübresi aşırı kullanıldığında bitkiyi veya köklerini yakmaz. Dahası, çiftçinin farkına bile varmadığı böcek ve hastalıkları engeller.
Solucan gübresi ayrıca hemen her bitkinin ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini de içerir. Bunların başında magnezyum, azot ve potasyum gelir. Bir diğer özelliği de solucan gübresi yavaş salınımlı olduğu için, bitki bu gübredeki besinleri ihtiyaç duydukça yavaş yavaş alır. Böylece gübre su ile yıkanıp gitmez.
Yine bir diğer özelliği de, solucan gübresi bünyesinde, iyi bir tür olan, aerobik (havacıl) bakterileri barındırır. Ayrıca havadaki nitrojen gibi gazları alıp bitkinin kullanabileceği form olan nitrata dönüştüren ve böylece bitkinin köklerini sürekli olarak besleyen bazıganizmalara da sahiptir.
Solucan gübresinin kullanmanın bir diğer yolu da, gübreye su ekleyip havalandırarak içerisindeki besinlerin suya geçmesini sağlamaktır. Daha sonra bu yüksek besin içerikli sıvı gübreyi, bitkilerinizin yapraklarına püskürtme yöntemi ile kullanabilirsiniz; bu yöntemin adına yaprak besleme yöntemi denir. Bu yöntem bitkinizi zayıflatan ve hastalanmasına neden olan zararlı dış bakterilere karşı etkin bir yöntemdir. Bu yararlı mikroorganizmalar, yaprak yüzeyine konuk olmuş olan zararlı bakteri, mantar ve küflerle mücadele eder. Toprağı ve su kaynaklarını bu zararlı bakterilerden korumamız gereklidir.

Call Now ButtonHemen Ara: 0544 656 72 75
× Bize Yazın